IDÈGRUNNLAG

Identitet, kunnskap og vennskap

Det er ikke lenger en selvfølge at de som vokser opp i dagens kystsamfunn kan kunsten å ro, eller å legge fast en båt. Lyder, lukter og aktiviteter som før kjennetegnet livet og kulturen her hos oss er i ferd med å smuldre opp. Derfor har de som vokser opp i dag mindre mulighet til å tilegne seg den verdifulle kunnskapen og ferdighetene som vår historie er tuftet på. Dette gjelder for eksempel samspillet mellom vær, vind og straumforhold, et av de elementene som tidligere utgjorde basisferdighetene for livet på kysten. I dag er dette ukjent for de fleste. Eller kunsten å sløye en fisk, bearbeide den og servere den ferdig foredlet.

På grunn av andre strukturer i samfunnet, på områder som f.eks. ferdsel, næring, reklame og konsum er flere og flere i ferd med å miste nærhet og kjennskap til grunnverdier som tradisjonen har nedfelt i våre nærområder. Det er grunn til å se dette som tap av verdifull ballast og grunnlag for identitet. Dermed tapes også forutsetninger for å se livskvalitet og mening i bosetting langs kysten.

Vi ønsker med Camp Gjerøy å gjenopprette barnas og ungdommens kontakt med sitt nærmiljø sett i kulturens og tradisjonens lys. Den oppvoksende generasjon trenger hjelp til å bevare sin kystkulturidentitet. Vi tror at det kan lykkes ved å bidra med kunnskap knyttet til håndverkstradisjoner, mattradisjoner, ferdsel på havet, båter og fiskeredskaper, fauna og flora, kystbaserte næringsveier, kysthistorie(r), kunst og litteratur m.m.

Camp Gjerøy er også en fantastisk mulighet til å samle elever fra alle kretsene til opplevelser og samhandling. På denne måten kan de også bli kjent med hverandre og bygge en felles identitet som rødøyfjerdinger.

Nyeste kommentarer

09.05 | 05:47

Hei! Vår datter Hedda Abelsen ønsker å søke om plass på sang i gru...

09.12 | 17:34

Slayyyyy!!!!!

25.04 | 18:50

er du sverre monsen

15.12 | 11:48

dette høres veldig spennende ut